Beste VVP’ers,

Door mijn recente verandering van job met een nieuwe uitdaging bij Vega Insiders, die zich met name op de verse markt begeeft, kan ik de voorzittersfunctie van het VriesVers Platform helaas niet meer blijven uitvoeren. Ik moet dan ook mijn conclusie trekken om terug te treden als voorzitter van het VriesVers Platform, wat voor mij heel teleurstellend is, omdat ik het een eer vond de vlaggendrager te zijn en mijn rol binnen het bestuur altijd met veel plezier heb mogen vervullen.

Bestuurswijzigingen:

Wij, als bestuur, hebben Gerben Nijeboer, Commercieel Manager van Müller Fresh Food Logistics, bereid gevonden de voorzittershamer van mij over te nemen. Gerben heeft reeds veel ervaring opgedaan binnen het bestuur en is al jaren een zeer actief bestuurslid, die met name mede vorm en kleur heeft gegeven aan het VriesVerstival in de afgelopen jaren.  Verena van Vilsteren, Salesmanager Retail BeNeLux van Boermarke, en reeds bestuurslid, neemt de taak van Gerben over en zij zal vanuit het bestuur actief het VriesVerstival gaan behartigen. Ook mogen wij nieuwe bestuursleden verwelkomen. Robin van de Bruinhorst, Commercieel Directeur van Queens Products, treedt toe tot het bestuur. Robin zal de taken rondom Communicatie/Social Media blijven behartigen, waar hij reeds binnen de projectgroep al een paar jaar zeer actief bij betrokken is.  Om een goede balans van expertise en vertegenwoordiging uit de markt te hebben, zijn wij heel blij dat ook Stephen Ophof, Categorymanager Vriesvers van Plus Retail, zal toetreden tot het VVP bestuur.

Ik dank jullie voor het vertrouwen dat jullie in mij gesteld hebben en wens het nieuwe bestuur met haar nieuwe voorzitter veel succes toe om de categorie de aandacht te geven die het verdient.

Met vriendelijke groet,

Wiro Sterk